Fagstoff

Formatering av objekter i presentasjonen

Publisert: 16.02.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Foredrag om klima

Tekstbokser, bilder, figurer, videoklipp, tabeller og annet som du setter inn i presentasjonen, kalles med et fellesnavn objekter. Presentasjonsprogrammene har en rekke funksjoner for å formatere slike objekter.

Dobbeltklikk på et objekt for å se hvilke formateringsmuligheter objektet har.

PowerPoint er det programmet som har flest formateringsfunksjoner. For å formatere et objekt i PowerPoint peker du på objektet og dobbeltklikker. Da vises alle formateringsverktøyene for det objektet du har klikket på.

Formatere tekst og tekstbokser

Tekstbokser har mange av de samme formateringsmulighetene som du finner i et tekstbehandlingsprogram. Du kan endre skrifttype, skriftstørrelse og skriftfarge, bruke feit, kursivert og understreket tekst. I tillegg kan teksten også ha skygge. Videre finnes det punktlister, nummererte lister og innrykk. Teksten kan også venstrejusteres, midtstilles eller høyrejusteres i tekstboksen.

Bilde formatert med en ferdig bildestil i PowerPointBilde formatert med en ferdig bildestil i PowerPoint
Fotograf: Arne Jansen
 

Bilde formatert med funksjonen «Bildefigur» i PowerPointBilde formatert med funksjonen «Bildefigur» i PowerPoint
Fotograf: Arne Jansen

Selve tekstboksen kan også formateres. Du kan lage rammer ved hjelp av funksjonen «Figuromriss» og legge inn bakgrunnsfarge med funksjonen «Figurfyll».

En rask måte å formatere tekstbokser på er å bruke funksjonen «Hurtigstiler». Med den kan du velge et ferdig utseende som inkluderer både ramme, bakgrunnsfarge og tekstfarge.

Formatere bilder og figurer

For bilder har du mulighet til å justere lysstyrke, kontrast og farger i bildet. Videre kan du legge til kantlinjer eller andre effekter med funksjonen «Bildeeffekter» for bilder og «Figureffekter» for figurer.

På samme måte som for hurtigstilene i tekstbokser finnes det også en del ferdigdefinerte bildestiler og figurstiler som du kan velge mellom.

Bilder og figurer kan også kombineres slik at et bilde får samme fasong som en figur, ved hjelp av funksjonen «Bildefigur».

Den beste måten å lære hva de ulike formateringsverktøyene gjør, er å prøve dem. Lag en enkel presentasjon der du setter inn ulike objekter. Dobbeltklikk på dem og se hva som skjer når du velger ulike formateringsfunksjoner.