Fagstoff

Lage tabeller

Publisert: 16.02.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Foredrag om klima

I presentasjonen bruker du tabeller til å plassere tekst og tall nøyaktig i rader og kolonner.

Lærer i klasserom
Fotograf: Thomas Brun
 

Velg «Sett inn» i menyen, klikk på knappen «Tabell» og bruk musemarkøren til å velge antall rader og kolonner. Tabellen settes automatisk inn i lysbildet.

Hvis du er usikker på hvor mange rader og kolonner du trenger, kan du legge til eller fjerne begge deler seinere.

Rutenett for tabellRutenett for tabell 

I eksemplet ovenfor blir det satt inn en tabell med fire kolonner og seks rader.

Alle kolonnene i tabellen er like store, men du kan endre størrelsen på hver kolonne ved hjelp av musemarkøren. Plasser markøren på den loddrette streken mellom kolonnene og gjør dem bredere eller smalere ved å holde venstre musetast nede mens du drar streken til høyre eller venstre.

Du kan justere størrelsen og endre plasseringen av tabellen ved å bruke musa på samme måte som for tekstbokser og bilder.