Fagstoff

Innledning

Publisert: 06.03.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Ordet algebra har vi fått fra det arabiske ordet «al-jabr», som betyr å gjenopprette eller gjøre fullstendig. Den arabiske matematikeren Al-Khwârizmî (ca. år 800 e.Kr.) brukte ordet om en operasjon han utførte for å forenkle likninger (metoden med å legge til eller trekke fra samme tall på begge sider av likhetstegnet).

Bilde av en tallvekt  

Hva tenker du på når du hører ordet algebra? Bokstavregning? Likninger? Formler? 

I dette kapittelet skal vi repetere noe av det du har lært tidligere. I tillegg skal du lære mer om hvordan du kan forenkle uttrykk, løse likninger og ulikheter og regne med logaritmer. Du skal også lære litt om implikasjon og ekvivalens, og hvordan du gjennomfører et matematisk bevis. 

Mye av det vi skal arbeide med i dette kapittelet er helt grunnleggende for matematikken. Jobb godt og lær deg dette skikkelig – det vil du ha igjen for senere når du skal arbeide med andre deler av faget!