Fagstoff

Flytte og endre størrelsen på tekstbokser

Publisert: 16.02.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Foredrag om klima

Når du har laget en tekstboks, kan du begynne å skrive i boksen på vanlig måte. Tekstboksen vil utvide seg etter hvert som du skriver.

Her kan du finne mer informasjon om å Arbeide med tekst i PowerPoint 

For å unngå at tekstboksen blir så lang at den går på utsiden av lysbildet, må du enten ta et linjeskift når boksen er stor nok, eller bruke musemarkøren for å justere størrelsen på boksen.

Når skrivemarkøren står i tekstboksen, viser den med en ramme hvor du kan justere bredde og høyde.

Tekstboks i PowerPointTekstboks i PowerPoint

På figuren ovenfor: Legg merke til ramma som viser størrelsen på boksen, og punktene som brukes til å justere størrelsen ved hjelp av musemarkøren.

Hvis du gjør tekstboksen smalere eller bredere, vil teksten tilpasse seg den nye størrelsen.

Tekstboks i PowerPoint - bredTekstboks i PowerPoint - bred

Ovenfor ser du samme tekstboks gjort bredere.

Tekstboks i PowerPoint - smalTekstboks i PowerPoint - smal

Du kan endre størrelsen på tekstboksen og flytte den hvor som helst i lysbildet ved å bruke musa.

Her er samme tekstboks gjort smalere.

Du kan også flytte tekstboksen hvor som helst i lysbildet ved å plassere musemarkøren på ramma, holde venstre musetast nede og dra boksen dit du vil ha den.