Fagstoff

Sette inn et nytt lysbilde i presentasjonen

Publisert: 16.02.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Foredrag om klima

I en presentasjon er hvert lysbilde som en side i et dokument, og du kan sette inn så mange lysbilder som du trenger.

Det er enkelt å sette inn nye lysbilder i en presentasjon:

  • I PowerPoint: Klikk på knappen «Nytt lysbilde».
  • I OpenOffice: Velg «Lysbilde» fra «Sett inn»-menyen.
  • I Google: Klikk på plusstegnet til venstre på verktøylinja.

Før det nye lysbildet blir satt inn, må du velge et lysbildeoppsett. Det er et ferdig oppsett som avhenger av hva lysbildet skal inneholde. Du kan endre oppsettet i etterkant hvis du ombestemmer deg.

Ønsker du selv å bestemme hvor tekst og bilder skal plasseres på lysbildet, velger du oppsettet «Tomt».

Du kan også velge en kopi av et eksisterende lysbilde dersom du allerede har laget et eget oppsett som du har lyst til å bruke på flere lysbilder.

Lysbildeoppsett i PowerPointLysbildeoppsett i PowerPoint
Opphavsmann: Microsoft

Lysbildelista i PowerPointLysbildelista i PowerPoint
Opphavsmann: Microsoft

 

Bildelista brukes til å slette eller flytte lysbilder.

Når du setter inn et nytt lysbilde, vises det i lysbildelista til venstre på skjermen. Du velger hvilket lysbilde du vil jobbe med i arbeidsområdet, ved å klikke på det i lysbildelista.

Lysbildelista bruker du også når du skal slette et lysbilde eller endre rekkefølgen på lysbildene i presentasjonen.

Slette et lysbilde

Klikk på lysbildet du vil slette, og trykk på slettetasten («Delete») på tastaturet.

Flytte et lysbilde

Klikk på det lysbildet du vil flytte, hold venstre musetast nede og dra lysbildet til den plasseringen du vil at det skal ha i lista.