Fagstoff

Lagre og åpne en presentasjon

Publisert: 16.02.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Foredrag om klima

I programmer som PowerPoint og OpenOffice Impress må du lagre presentasjonen din ved å velge «Lagre» fra filmenyen eller klikke på lagreknappen.

Gjør deg kjent med presentasjonsverktøyene ved å bruke dem i praksisGjør deg kjent med presentasjonsverktøyene ved å bruke dem i praksis
Fotograf: Paul Sigve Amundsen

Første gang du lagrer en ny presentasjon, blir du bedt om å skrive inn et dokumentnavn. Noen programversjoner foreslår også et navn ut fra det som står på det første lysbildet. Du kan akseptere det eller skrive et selv.

I Google Dokumenter fungerer det litt annerledes. Der velger du navn på dokumentet først. Alt du skriver etterpå, blir lagret automatisk.

For å åpne en eksisterende presentasjon velger du «Åpne» fra filmenyen. Så blar du deg til den mappa presentasjonen ligger i, og klikker på den.

Hvis du skal åpne en presentasjon du nylig har brukt, kan det hende at den ligger i lista over «Nylig brukte dokumenter», som også finnes i filmenyen. I så fall kan du åpne presentasjonen ved å velge den fra lista.

Nylig brukte dokumenter i PowerPoint 2007Nylig brukte dokumenter i PowerPoint 2007

Du kan også åpne en presentasjon ved å dobbeltklikke på presentasjonsfila eller på en snarvei til presentasjonsfila i operativsystemet. Da starter først presentasjonsprogrammet, deretter åpnes dokumentet.