Fagstoff

Lage en ny presentasjon

Publisert: 16.02.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Foredrag om klima

Når du starter et presentasjonsprogram, viser programvinduet et tomt lysbilde. Programmet er klart til bruk med en gang, slik at du kan gå i gang med å skrive inn tekst eller legge inn bilder.

Programmet har likevel gjort noen innstillinger som det regner med at du ønsker:

  • Formatet på lysbildet er satt slik at det passer til en standard pc-skjerm.
  • Tittellysbildet er valgt som det første lysbildet, slik at du kan skrive inn en tittel og eventuelt undertittel.

Du kan endre disse innstillingene hvis de ikke passer med den presentasjonen du skal lage. Seinere lærer du mer om hvordan du gjør det.

Tittellysbilde i PowerPoint 2007Tittellysbilde i PowerPoint 2007
Opphavsmann: Microsoft