Fagstoff

Før du går i gang med presentasjonen

Publisert: 16.02.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Foredrag om klima

Et presentasjonsprogram er ingen garanti for at presentasjonen blir interessant. En bra presentasjon er først og fremst avhengig av personen som holder den. Presentasjonsprogrammet er bare et hjelpemiddel.

Husk å tilpasse presentasjonen din til publikumHusk å tilpasse presentasjonen din til publikum
Fotograf: Lise Åserud
 

Husk

  1. Hvem skal du presentere for? 
  2. Hva er rollen din?
  3. Hvilket budskap skal du formidle?

For å lage en god presentasjon bør du først kunne svare på tre spørsmål:

  • Hvem skal du presentere for?
  • Hva er rollen din?
  • Hvilket budskap skal du formidle?

Hvem skal du presentere for?

Du må tilpasse presentasjonen til publikum, for eksempel hva du skal legge vekt på, hvilke ord du bør velge, hva slags bilder du vil bruke, osv.

Det kan være stor forskjell på hvordan du bør presentere den samme saken for arbeidskollegaer, kunder eller klassekamerater. Du må derfor vite noe om dem du skal presentere for, før du begynner å lage presentasjonen.

Kanskje må du til og med lage flere presentasjoner om samme tema hvis du skal presentere det for ulike grupper.

Hvilken reaksjon tror du denne eleven fikk på sin presentasjon?Hvilken reaksjon tror du denne eleven fikk på presentasjonen sin?
Fotograf: Corbis
 

Hva er rollen din?

Du bør også tenke over hva som er rollen din, og hvordan publikum oppfatter deg. Hvorfor skal du holde presentasjonen, og hvorfor skal publikum høre på deg? Hva vet de om deg, og hva tenker de om deg?

Hvilket budskap skal du formidle?

Til sist må du ha klart for deg hva du vil fortelle, og hva som er målet med presentasjonen. Skal du overbevise noen, og hva skal du i så fall overbevise dem om? Skal du selge noe, i så fall hva? Hvordan skal du forklare noe vanskelig på en enkel måte? Hva slags inntrykk vil du at tilhørerne skal få dersom du viser noe nytt?

Det du presenterer, og det du ønsker at deltakerne skal huske etterpå, kaller vi budskapet. En god presentasjon handler først og fremst om å få fram budskapet på en klar og tydelig måte.