Fagstoff

Eukarya – planteriket (Plantae)

Publisert: 07.03.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Blåveis

Plantene var de første eukaryote organismene som erobret landjorden. Hovedårsaken til at plantene har hatt slik suksess er at de skaffer seg energirike forbindelser ved å utnytte sollyset. Denne utviklingen gjorde at plantene la grunnlaget for at dyrene kunne lykkes på jorden ved å gi dem mat, oksygen og ly.

Mange ulike blomster på en blomstereng.Blomstereng med ulike farger og former.
Fotograf: Kristin Bøhle
Mikrobilde av kloroplast hos fagermose.Mikrobilde av kloroplast fra fagermose. Hvert kloroplast er ca. 0,003 mm i diameter.
Fotograf: Alf Jacob Nilsen

 

Fellestrekk for plantene

Planter er flercellede, eukaryote organismer. Plantene er relativt komplekse i form og utseende. De aller fleste plantene er autotrofe. De har organellen kloroplast som gjør det mulig å benytte lysenergi til å binde kjemisk energi gjennom fotosyntesen. Opplagsnæringen til planter er stivelse.

Plantene har i motsetning til dyr en cellevegg bestående av cellulose. Sammen med vakuolene utgjør celleveggen plantens reisverk.

Inndeling av landplantene

Landplantene fordeles på de to systematiske gruppene karplanter og moser. Det som hovedsakelig skiller karplantene fra mosene, er at de har velutviklede transportsystemer (karsystemer) og ekte røtter.

Karplantegruppene, nakenfrøete og dekkfrøete, formerer seg med frø, mens de resterende benytter sporer.

Oversikt over landplantenes utviklingPlanteriket (slektstre for landplanter). Viser de viktigste utviklingstrekkene hos landplantene.
Opphavsmann: Kristin Bøhle

 

 

 

Mangfold av alger i eksponert fjære.Et mangfold av grønne, brune og røde alger i eksponert fjære.
Fotograf: Alf Jacob Nilsen
 

Alle planter som formerer seg kjønnet, har generasjonsveksling, hvor de veksler mellom en haploid og en diploid fase. Men det er flere landplanter som formerer seg ukjønnet ved yngleknopper, utløpere eller frøsetting uten befruktning.

Grønnalgene tilhører planteriket

Alger er en svært variert gruppe encellede og flercellede vannlevende organismer. De ble tidligere plassert i det nå oppløste protistriket, mens de nå er plassert i flere ulike riker. Grønnalgene hører hjemme i planteriket. De flercellede algene formerer seg på mange måter, men de har generelt ingen strukturer som beskytter formeringsorganene på samme måten som vi finner hos landplantene som trenger beskyttelse mot uttørking.