Oppgave: Arbeidsoppdrag

Oppgaver – Organisasjonsplan og arbeidsfordeling

Publisert: 31.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Oppgave 1

Norsk Folkehjelp Sanitet
Fotograf: Terje Bendiksby
 

Ålesund videregående skole
Fotograf: Espen Bratlie

Du er sikkert medlem av en forening eller organisasjon der oppgaver og ansvar er fordelt på ulike personer. Lag en kort oversikt over denne fordelingen og presenter den for resten av klassen.

Hvordan tror du oppgavene er fordelt mellom de ulike personene – tilfeldig eller etter hva de ønsker eller er gode til?

Oppgave 2

Gå inn på skolens hjemmeside og prøv å finne et organisasjonskart over skolen. Hva slags organisasjonsform har skolen? Prøv å plassere skolens ansatte (ledelse, lærere, kontorpersonale, vaktmester, reingjøringspersonale osv.) i riktig «bås».

Oppgave 3

Bruk Internett til å finne minst to konkrete eksempler på virksomheter som kjennetegnes ved de tre organisasjonsformene vi har vært gjennom: funksjonsorganisasjon, linjeorganisasjon og linje–stab-organisasjon.

Relatert innhold

Praktisk stoff for