Fagstoff

Organisasjonsutvikling

Publisert: 31.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Ansatte i et firma som jobber. Foto.  

Skal vi få utført noe sammen med andre, har vi behov for en viss form for ledelse og organisering. Selv da vi var barn, prøvde vi å finne slike løsninger. For bedrifter er det livsnødvendig. Jo større bedriften er, desto viktigere er god organisering.

Organisasjon

En organisasjon er en gruppe mennesker som arbeider under felles ledelse og mot felles mål.

Organisasjonsutvikling

En organisasjon må hele tida være i utvikling, den må være i takt med endringer i omgivelsene. Det må foregå en organisasjons-utvikling. Ser ikke ledelsen behovet for endringer i tide, vil det før eller seinere oppstå kriser. Vi skal ikke sluke alle nye trender og moter rått, men må heller ikke glemme at samfunnet er i stadig endring.

Tenk over disse eksemplene på organisasjonsutvikling:

Eksempler på hva Internett har gjort med forretningsdriften
Bankkundene gjør selv transaksjoner på nettet, og kundene har mindre kontakt med bankens ansatte. Ved bestilling av reiser kan vi i større grad sette sammen pakker selv på nettet, noe som har ført til mindre behov for personlig kontakt.

Eksempler på hva smarttelefoner og iPad har gjort med virksomhetenes måte å drive på
Avisenes satsing på iPad-utgaver krever et annet personale enn tidligere.

Har du selv flere eksempler på virksomheter som er i stadig endring?