Fagstoff

Sammenligning av selskapsformer

Publisert: 31.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Denne oversikten hjelper deg med å sammenligne de ulike selskapsformene. 

Organisasjonsform/ foretakstype
Antall eiere
Nødvendige dokumenter
Ansvar
Firmanavn
Forkort.
Register og kostnad
Enkeltpersonforetak
en
under fem ansatte og ikke salg av innkjøpte varer,
forenklet register-melding eller samordnet register-melding
ubegrenset ansvar
må inneholde eierens etternavn
 
Enhetsregisteret,
gratis
Foretaksregisteret,
2127 kr
Ansvarlig selskap
to eller flere
samordnet register-melding
Selskapsavtale:
 • formål
 • fordeling EK
 • fordeling av
  over-/underskudd
solidarisk eller delt ansvar
må inneholde ordene ansvarlig selskap eller ANS, eller selskap med delt ansvar eller DA. 
ANS
DA
Foretaksregisteret,
2127 kr
Kommer samtidig i Enhetsregisteret
Aksjeselskap
en eller mange
samordnet register-melding

Stiftelsesdokument:
 • selskapets navn
 • forretnings-kommune
 • formål
 • størrelse
 • pålydende
 • antall styremedlemmer
 • saker/ generalforsamling
begrenset ansvar
stor frihet
AS
Foretaksregisteret,
5320 kr
Kommer samtidig i Enhetsregisteret

 

Selvstendig næringsdrivende eller ansatt

Nedenfor finner du hvilke regler som gjelder for deg dersom du er selvstendig næringsdrivende eller er ansatt.

 

Bestemmelser
Arbeidstakere
i et aksjeselskap, enkeltpersonforetak
eller ansvarlig selskap
Selvstendig næringsdrivende
som driver enkeltpersonforetak
eller ansvarlig selskap
Sykepengeordningen
100 % dekning opptil
seks ganger grunnbeløpet
(arbeidsgiver dekker de
16 første dagene)
Ingen dekning de 16 første dagene.
65 % dekning fra og med dag nr. 17. Tilleggstrygd kan tegnes
Arbeidsmiljøloven
Ferieloven
Lønnsgarantiloven
Permitteringsloven
omfattes av loven
faller som hovedregel utenfor lovene
Særfordeler
ved yrkesskade
omfattes av loven
faller utenfor loven med mindre det er tegnet frivillig yrkesskadetrygd
Dagpenger
ved arbeidsledighet
Dagpenger
ved arbeidsledighet
faller som hovedregel utenfor

 

Tips til registrering av foretak

Her er gode tips til registrering av foretak.