Fagstoff

Ansvarlig selskap

Publisert: 31.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

To kompanjonger. Foto.

Ansvarlig selskap kalles en bedrift som drives av to eller flere personer for felles regning og risiko. Eierne av et ansvarlig selskap kalles gjerne kompanjonger. Vi skal her se hvilke forpliktelser det innebærer å velge denne selskapsformen.

Huskeliste

 • ANS = Solidarisk ansvar
 • DA   = Delt ansvar
 • Kompanjong = Eierne i et ansvarlig selskap

 

Ansvarlig selskap

 • Drives av to eller flere personer.
 • Eierne er personlig ansvarlige.
 • Skal registereres i Enhetsregisteret.
 • Skal registereres i Foretaksregisteret.
 • Navnet på bedriften må inneholde ANS eller DA.
 • Har bokføringsplikt.

KompanjongerKompanjonger
Fotograf: Anders Wiklund
 
En selskapsavtale må underskrivesEn selskapsavtale må underskrives
Fotograf: Berit Roald

 

Registrering av bedriften

Dere skal registere bedriften i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret, og dere må betale et gebyr. 

Foretaksnavnet for ansvarlige selskap skal inneholde ordene ansvarlig selskap eller forkortelsen ANS. Har deltakerne i det ansvarlige selskap delt ansvar, skal foretaksnavnet inneholde ordene selskap med delt ansvar eller forkortelsen DA. Et foretaksnavn må som minimum bestå av en sammenstilling av tre bokstaver fra det norske alfabetet. 

Navnet må ikke være villedende eller kunne forveksles med andre registrerte foretak. 

Sjekk Foretaksnavneloven for mer informasjon. 

Hovedformer for ansvarlige selskaper

I praksis finnes det to hovedformer for ansvarlige selskaper, ANS og DA. I et ANS har deltakerne ansvaret for hele bedriftens gjeld. Hvis en kompanjong ikke kan betale, må kravet dekkes fullt ut av de andre. Det kalles solidarisk ansvar.

I et DA er ansvaret delt, og hver kompanjong er ansvarlig for en gjeld som står i forhold til vedkommendes eierandel.

Selskapsloven

Ansvarlige selskaper er regulert av selskapsloven. Den inneholder blant annet regler om at det skal opprettes en selskapsavtale mellom deltakerne, i tillegg til regler om selskapsmøte, eierskifte, oppløsning og avvikling.

Dere må holde et selskapsmøte ved stiftelsen av et ansvarlig selskap. Her lager dere protokoll og utarbeider en skriftlig selskapsavtale som alle kompanjongene må underskrive. Dere sender protokollen og selskapsavtalen til Foretaksregisteret. Formålet med selskapet og verdien av innskuddene skal komme fram. Dere skal også opplyse om hvordan dere skal fordele overskudd og dekke underskudd.

Selv om det ikke kreves noe styre i et ansvarlig selskap, bør du sørge for å ha en gruppe som i praksis fungerer som styre. Det kan være en garanti både for deg selv og for dem som har skutt inn penger i bedriften din. Det er krav om styre dersom de ansvarlige deltakerne ikke er aktive i selskapet.

Alle ansvarlige selskaper har bokføringsplikt. De har også full regnskapsplikt dersom salgsinntektene er større enn 5 millioner kroner, og dersom de har mer enn fem ansatte eller mer enn fem deltakere.

Oppgaver

Praktisk stoff