Oppgave: Drøfte

NRK eller ARK?

Publisert: 01.02.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Mediehistorie  

Tid

30 min

 

Vanskegrad

lett, middels, vanskelig

 

Ressurser

Carl I. Hagen omtalte i sin tid NRK som "ARK" (Arbeiderpartiets rikskringkasting).

 

Kringkastingssjef 

 

første fjernsynssendingStatsminister Einar Gerhardsen (Ap) åpner fjernsynet i 1960. Klikk på bildet og spill av klippet fra ca.11.30 til 16.30.  

Arbeiderpartiet om

NRKs samfunnsoppdrag 

 

 

NRKs rolle i 1960-åra (Opphavsmann: NRK) 

Oppgave 1

Mange har påpekt det sterke båndet mellom NRK og Arbeiderpartiet i etterkrigstiden. Mediehistoriker Henrik Bastiansen sier blant annet følgende i denne videoen:

Det interessante er at hvis Knut Tvedt hadde blitt ansatt som kringkastingssjef, så hadde vi fått et annet NRK enn det vi fikk, vi hadde fått et annet radio og fjernsyn, og vi hadde fått et annet Norge i løpet av 1960-tallet enn det vi faktisk fikk.

Hva begrunner Henrik Bastiansen denne påstanden med?

Oppgave 2

Sett opp en oversikt over alle kringkastingssjefene i NRK etter den andre verdenskrig og finn ut hvilke partitilknytninger de eventuelt har eller har hatt.

Oppgave 3

Hvordan vil du forklare at Arbeiderpartiet så på NRK som en viktig institusjon i sitt politiske byggverk?

Relatert innhold