Oppgave: Arbeidsoppdrag

Ukebladet Det Nye 1957

Publisert: 26.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Allers og Illustrert   

Ukebladene var i distribusjon fra 1920-årene, men det er først på 50-tallet at mediet vokser fram til å bli det fjerde store massemediet i Norge. De store familiebladene Hjemmet, Allers og Norsk Ukeblad dominerte markedet.

 

Oppgave

Studer utgaven av ukebladet Det Nye fra 1957 på issuu.ndla 

  1. Hva slags stoff finner du i dette bladet?
  2. Hvem tror du bladet henvender seg til?
  3. Studer bildefortellingen I morgen er jeg voksen. Hva forteller denne teksten om kjønnsroller og det å være ung på 1950 og 1960-tallet?
  4. Lag en lignende bildefortelling om livet til en ung jente i dag. Tenk deg at fortellingen skal stå på trykk i Det Nye.
Studer historien til ukebladet Allers fra 1877 til 2001.
Plukk ut viktige begivenheter og presenter disse i et blogginnlegg eller som en bildefortelling.

 

Relatert innhold

Generelt