Fagstoff

God bokføringsskikk

Publisert: 25.01.2012, Oppdatert: 26.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Stortinget i skumring

Et av de ti grunnleggende bokføringsprinsippene er god bokføringsskikk (GBS). Hva dette egentlig innebærer, er ikke omtalt i loven. Det er regnskapsbransjen selv som definerer denne skikken.

Norsk Regnskapsstiftelse

Bak Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) står det åtte sentrale instanser. Det er Den norske Revisorforening, Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), Norges handelshøyskole, Norske Finansanalytikeres Forening, Econa (tidl. Norske Siviløkonomers forening), Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo Børs og Handelshøyskolen BI.

Norsk Regnskapsstiftelse: www.regnskapsstiftelsenNorsk Regnskapsstiftelse: www.regnskapsstiftelsen.no
Opphavsmann: Norsk RegnskapsStiftelse

Det er Norsk Regnskapsstiftelse som har utarbeidet en standard for god bokføringsskikk. Prinsippet innebærer at bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i samsvar med god bokføringsskikk. På den måten er det etablert en rettslig standard som et supplement til bestemmelser i lov og forskrift.

Hvorfor GBS?

Regne på budsjettet God bokføringsskikk gjelder alle virksomheter
Fotograf: Nina Ruud
 

Bokføringsloven er en rammelov som tillater at bransjen gjennom NRS setter standarder. NRS gjør en flott innsats gjennom sine utkast og høringsrunder. Utviklingen av standarder for god bokføringsskikk skjer i form av en felles dugnadsinnsats.

Noe av utfordringen for myndighetene og bransjen er den omveltningen som samfunnet både nasjonalt og internasjonalt er gjenstand for. Dette gjør det vanskelig å forholde seg til et statisk lovverk. Å lage og godkjenne lover er en svært omfattende og tidkrevende prosess. En seriøs bransje kan derimot sette standarder på en mer fleksibel måte, selv om dette arbeidet også er svært omfattende.

God bokføringsskikk gjelder alle virksomhetene. Større virksomheter har også andre og mer omfattende lover og regler å forholde seg til.