Veiledning

Undervisningsopplegg for lærer

Publisert: 19.09.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Logo for læreropplegg

Markedsinformasjonssystemet

Her er et forslag til undervisningsopplegg for kapittelet om MIS og markedsundersøkelser. Målet må være at elevene får prøvd ut de forskjellige undersøkelsesmetodene. På denne måten vil de forhåpentligvis forstå at undersøkelser krever praktisk innsats like mye som teoretisk kunnskap.

 

Uke

Forelesning

Oppgaver

1

 • Bruk lysbildeserien for å gå gjennom kapittelet sammen.
 • Gjør oppgavene Nyhetsdrypp og diskusjonsoppgavene i Satt på spissen for å få tatt i bruk fagbegreper, og for å sette temaene inn i et samfunns- og bedrifts-perspektiv.
 • La elevene gjøre den praktiske oppgaven Stå på stand! (eksperiment) og oppgaven Kjør kamera!.

2

 • Start med å oppfriske kunnskapene med quizen Markedsinforma- sjonssystem (MIS): Test deg selv! og repetisjonsoppgaven På'n igjen!.
 • Gjør tankekartoppgaven Rydd i toppen! i plenum.
 • Fortsett på gruppeoppgaven Skriftlig oppgave: Følg en bedrift!. La gruppene presentere resultatene for klassen som Muntlig oppgave: Følg en bedrift!.
 • Bruk til slutt tid på å skrive Klassens wiki samt nye blogginnlegg i Blogg i vei!.