Fagstoff

Regnskapslovgivning og standarder

Publisert: 25.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Stortinget i skumring

Regelverket stiller enkle krav til økonomiske forhold for en liten bedrift. Kravene øker vesentlig med størrelsen på bedriften og organisasjonsformen. Vi skal nå ta for oss noen av de viktigste kravene til økonomiske forhold i små virksomheter.

Åpent kontorlandskap Det gjelder ulike lover og standarder etter størrelsen på bedriften
Fotograf: Morten Løberg
   

Vi velger organisasjonsform etter det behovet vi tror vil oppstå i bedriften. For eksempel kan du velge et enkeltmannsforetak når du som eneeier driver en liten bedrift. I andre tifeller vil et ansvarlig selskap eller et aksjeselskap være aktuelt.

Det gjelder ulike lover og standarder etter størrelsen på bedriften. Nedenfor har vi satt opp en oversikt over de lovene og reglene som gjelder for ulike selskapsformer og virksomheter som ikke er store. Oversikten tar for seg bokføringsloven, god bokføringsskikk og god regnskapsskikk.

Tabellen kunne vært utvidet med store aksjeselskaper, børsnoterte selskaper og tilhørende lover, men det faller utenfor emnet vi skal behandle her. 

Type foretak Antall Lov, standard Kommentar
Aksjeselskaper

Større enkeltmannsforetak

Større ansvarlige selskaper
Mer enn 150 000 foretak
God regnskapsskikk for små foretak (GRSS)

Bokføringsloven

God bokføringsskikk (GBS)
Foretakene er regnskapspliktige.

Aksjeselskapene må i tillegg følge aksjeloven.
De fleste enkeltmannsforetak og ansvarlige selskaper Mer enn 300 000 foretak Bokføringsloven

God bokføringsskikk (GBS)
Selskapene er bokføringspliktige, og de må levere næringsoppgave.