Oppgave: Repetisjon

Modernitet

Publisert: 18.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Mediehistorie  

Tid

1–2 timer

 

Vanskegrad

lett

middels

vanskelig

 

Ressurser

Thomas Hylland EriksenThomas Hylland Eriksen 

Hylland Eriksen om Darwin (Foredrag P2-akademiet 24 min) 

 

Evolusjonsteori (Wikipedia) 

 

 

Modernitet. Opphavsmann: Terra Nova.

Fagtekst: ”Den tekniske revolusjonen 1850–1920”

Oppgave 1

 1. Hva menes med modernitet?
 2. Hvilket bilde på det moderne blir trukket fram her?
 3. Når starter denne moderniseringsprosessen?
 4. Hva ligger i dette nye fremskrittssynet?
 5. Hva ligger i det nye frihetssynet?
 6. Hvilket nytt verdensbilde er det som nå trer fram?
 7. Hva ligger i dette nye menneskesynet?

Oppgave 2

 1. Hvordan vil du forklare at vitenskapen får en større rolle?
 2. Grei ut om sentrale vitenskapspersoner som stod bak dette nye verdensbildet.

Oppgave 3

Charles Darwins utviklingslære er fremdeles under debatt. Hvilke motstridende syn er representert i denne debatten?

Relatert innhold