Oppgave: Problem

Endringer i Grunnloven

Publisert: 18.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Mediehistorie  

Tid

30 min

 

Vanskegrad

middels

 

Ressurser

Nasjonalbiblioteket har publisert Grunnloven fra 1814 og 2004:

Grunnloven – Nasjonalbiblioteket 

 

 

Grunnloven fra 1814"Kongeriget Norges Grundlov" fra 1814

Oppgave

Fagtekst: "Den politiske offentligheten”.

  1. Hva sa Grunnlovens § 100 fra 1814 om ytringsfrihet?
  2. 29. oktober 2004 ble det gjennomført store endringer i Grunnlovens § 100. Hva gikk disse endringene ut på?
  3. Hvorfor var det viktig å endre grunnloven på dette punktet?
Relatert innhold

Teoretisk stoff

Generelt