Oppgave

Klassens wiki

Publisert: 19.09.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Logo for wikioppgave

En god eksamensforberedelse

Dersom klassen skriver gode wiki-innlegg til hvert kapittel i faget, kan wikien bli et viktig verktøy til eksamen. Husk at en wiki er et leksikon, derfor må dere holde en saklig og forklarende stil.

 

Tema: markedsinformasjonssystemet

Klassen deles inn i grupper som skriver om de forskjellige emnene fra kapitlet:

 

Gruppe 1

 • Markedsinformasjonssystemet, MIS
 • Den eksterne delen av MIS

Gruppe 2

 • Den interne delen av MIS
 • Markedsføringsledelse

Gruppe 3

 • Markedsundersøkelser
 • Innhenting av primærdata og sekundærdata
 • Kvalitative og kvantitative metoder

Gruppe 4

 • Observasjonsmetoden
 • Eksperimentmetoden

Gruppe 5

 • Intervjumetoden
 • Forskjellige typer intervjuer