Oppgave

Muntlig oppgave: Følg en bedrift!

Publisert: 19.09.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Piktogram for muntlig oppgave. 

Rollespill

Nå skal dere presentere resultatene fra skriftlig oppgave for klassen. For å lage en ny vri på presentasjonen kan dere denne gangen spille et avdelingsmøte i bedriften.

Avdelingsmøte i bedriften

 

Situasjonen dere skal spille, er som følger: Det er avdelingsmøte i bedriften deres, og tema for dagen er markedsinformasjon. Markedssjefen har innkalt personer fra forskjellige avdelinger i bedriften. Alle skal bidra med informasjon som kan danne grunnlaget for markedsplanen.

 

Innta forskjellige roller og presenter resultatene fra den skriftlige oppgaven på en overbevisende måte.

 

Denne oppgaven kan løses på en veldig humoristisk måte om dere vil. Lykke til!