Oppgave: Repetisjon

Enevelde og sensur

Publisert: 18.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Mediehistorie  

Tid

1 time

 

Vanskegrad

lett

 

Ressurser

Norge – fra reformasjonen 1536 til 1814 

 

 

Oppgave 1

Fagstoff: ”Den lesende offentlighet” (relatert i høgrespalten).

 1. Hvordan begrunner mediehistoriker Henrik Bastiansen at han regner året 1660 som starten på norsk mediehistorie?
 2. Hva menes med begrepet ”enevelde”?
 3. Hvorfor og hvordan gjennomførte makthaverne trykkesensur?
 4. Hva betyr ordet ”imprimatur”?
 5. Hva menes med begrepet "ytringsfrihet"?
 6. Når fikk vi ytringsfrihet i Norge?
 7. Hvem utga Norges første avis, og hvordan omgikk man pressesensuren?
 8. Hva menes med begrepet ”en lesende offentlighet”?

Oppgave 2

Lag en historisk oversikt i tekst og bilder over eneveldet i Norge og publikasjoner som ble utgitt i Norge i dette tidsromet. Bruk et presentasjonsverktøy som PowerPoint eller Prezi.

Relatert innhold