Oppgave

Satt på spissen

Publisert: 19.09.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Logo for diskusjonsoppgave 

Bruk fagtermer!

Når du diskuterer spørsmål om markedsføring, bør du bruke faguttrykk (fagtermer). Da blir det lettere for deg å skrive presist og godt om disse spørsmålene i neste omgang.

 

Hvorfor skal vi egentlig ha markedsundersøkelser?

Ta stilling til påstandene nedenfor, og underbygg svaret ditt med ett eller flere eksempler.

 

  1. «Markedsetterretning er å spionere på konkurrenter og å fralure forbrukerne informasjon. Det er uetisk og burde ikke forekomme.»
  2. «Når man bruker eksperimentmetoden og observasjonsmetoden i markedsundersøkelser, får man ikke gyldige svar, fordi deltakerne blir påvirket av situasjonen. Å bruke disse metodene er penger ut av vinduet for bedriften.»
  3. «Å bruke kvalitative metoder i markedsundersøkelser er det samme som å invitere til løs prat, det kommer ingen håndfast og matnyttig informasjon for bedriften ut av denne typen intervjuer.»