Oppgave

Nyhetsdrypp

Publisert: 19.09.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Logo for medieoppgave. 

Nettaviser som informasjonskilde

For bedre å forstå hvordan bedrifter holder seg orientert gjennom media, kan du lese artiklene nedenfor og selv prøve å trekke ut den sentrale informasjonen.

 

Følg med på utviklingen i markedet

  1. Les artikkelen Dropper luksus i 2012. Gjør kort rede for hvordan intervjupersonene beskriver dagens økonomiske situasjon og forbruksmønstre. Hvilke konsekvenser tror du den endrede forbrukeratferden har for produsenter av ulike typer varer? Nevn eksempler.
  2. Undersøkelsen som presenteres i artikkelen Test av årets julebrus, er et typisk eksempel på en markedsundersøkelse. Hvilken metode har testerne brukt? Hva kan produsentene bruke informasjonen fra undersøkelsen til? Hvordan kan resultatene tolkes?
  3. Les artikkelen På sporet av den tapte glid. Hvilke bedrifter tror du kan ha nytte av informasjonen i denne artikkelen? Hvordan kan bedriftene benytte slik informasjon?

    Bonusspørsmål: Tittelen «På sporet av den tapte glid» henspiller på tittelen på et berømt litterært verk. Hvordan kan du raskt finne ut hva verket heter?