Oppgave: Drøfte

Sportssendinger på betalings-TV

Publisert: 18.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Mediestrategi sidespalte  

Tid

1 time

 

Vanskegrad

middels

 

Ressurser

Lov om eierskap i medier

 

Penger   

Egenvurdering

– Har du satt deg grundig inn i fagteksten "Eierskap i mediene" og videoklippet med sjefredaktør Trine Eilertsen?

 

– Har du en klar formening om hva begrepet "betalings-TV" betyr?

 

– Er argumentene dine godt underbygd faglig sett, eller er de preget av synsing og følelser?

 

– Har du funnet eksempler på aksjonsgrupper som har klart å få TV-kanaler til å endre praksis?

 

 

Sjefredaktør Trine Eilertsen om eierskap i mediene.
Opphavsmann: Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen
 

Oppgave 1

 1. Hvorfor har vi en kombinasjon av statlige og private medieeiere i Norge?
 2. Hva mener sjefredaktør Trine Eilertsen kjennetegner en god eier?

Oppgave 2

Rettigheter til sportssendinger på fjernsyn (Dagsrevyen, NRK)

Se nyhetsinnslaget i Dagsrevyen.

 1. Hvilken problemstilling tar dette nyhetsinnslaget opp?
 2. Hva mener Norges fotballforbund om saken?
 3. Hva mener tidligere kulturminister Anniken Huitfeldt fra Arbeiderpartiet om saken?
 4. Hva mener Konkurransetilsynet om saken?
 5. Hva mener du selv om denne saken? Gi en mediefaglig begrunnelse for standpunktet ditt.

Oppgave 2

Facebookgruppa ”Vi som synes det er HÅPLØST at TV2 sender landslagskamper på betalingstv” har engasjert seg i denne saken.

 1. Hvem er initiativtaker til denne gruppa?
 2. Hva er formålet med gruppa?
 3. Hvor mange medlemmer har gruppa?
 4. Hva mener medlemmene i denne gruppa om saken?
 5. Hvor stor påvirkningskraft tror du slike grupper har i saker som dette? Begrunn svaret, gjerne med eksempler.
Relatert innhold

Oppgave

Teoretisk stoff