Oppgave: Arbeidsoppdrag

Nyhetsartikkel basert på statistikk

Publisert: 18.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly. Download player
Nettrisiko blant barn og unge
Opphavsmann: nyhetsgrafikk.no
 

 

Tid

1 time

 

Vanskegrad

middels

 

 

Oppgave

  1. Hva forteller tallene i denne nyhetsgrafikken om den risikoen barn og unge i Europa utsettes for på nettet?
  2. Hvilke nyhetskriterier vil du legge til grunn når du skal lage en nyhetssak basert på disse tallene for regionavisa på hjemstedet ditt?
  3. Skriv en nyhetsartikkel på 400 ord med utgangspunkt i de statistiske dataene i nyhetsgrafikken ”Nettrisiko blant barn og unge”. Husk at overskrift og ingress må være fengende, og samtidig i tråd med fakta i saken.
Relatert innhold

Praktisk stoff

Teoretisk stoff