Fagstoff

Stavekontroll

Publisert: 25.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Hånd på tastatur

Tekstbehandlingsprogram har innebygd stavekontroll som kontrollerer rettskrivingen mens du skriver.

Et tekstbehandlingssystem kan dekke behovet for ordlister på mange språkEt tekstbehandlingssystem kan dekke behovet for ordlister på mange språk.
Fotograf: Einar Solvoll
 

Det er fort gjort å overse en skrivefeil, og alle tekstbehandlingsprogram har derfor en innebygd stavekontroll som jobber i bakgrunnen mens du skriver.

Når stavekontrollen oppdager et ord som den mener er feilstavet, markerer den ordet med en rød, bølget understreking for å varsle deg om at noe er galt. Når du retter feilen, blir markeringen borte.

Du kan også be stavekontrollen om forslag til hvordan et feilstavet ord skal skrives. Merk den teksten du vil kontrollere, og trykk på F7-tasten på tastaturet eller klikk på stavekontrollknappen i hurtigverktøylinja. Da åpnes dialogboksen for stavekontroll og den foreslår stavemåten for det ordet den tror du gjerne vil skrive.

Dialogboksen for stavekontroll i OpenOfficeDialogboksen for stavekontroll i OpenOffice. 

Hvis du starter stavekontrollen uten å merke tekst først, kontrollerer den hele dokumentet.

Du kan også få hjelp med andre språk. Program som Word og OpenOffice blir levert med ordlister for mange ulike språk. Skal du for eksempel skrive et brev på engelsk, vil stavekontrollen kunne hjelpe deg med det også.

Husk at du ikke kan stole blindt på stavekontrollen.

Stavekontrollen vil vanligvis klare å finne ut hvilket språk teksten er skrevet på. Men hvis du bruker flere språk i samme dokument, for eksempel skriver en norsk tekst med en del engelske ord og uttrykk, kan det hende at du må fortelle stavekontrollen hvilke ord som er engelske.

Det gjør du ved å merke ordene og trykke på Angi språk-knappen i Se gjennom-menyen i Word, eller på Språk i verktøymenyen i OpenOffice.

Grammatikkontroll

I tillegg til stavefeil prøver programmet også å hjelpe deg med grammatikk, tegnsetting og setningsbygging. Grammatikkfeil, tegnsettingsfeil og ufullstendige setninger markeres med en grønn, bølget linje. På samme måte som for stavekontrollen kan du trykke F7-tasten på tastaturet for å få forslag til hva som bør rettes.

Begrensninger i stavekontrollen

Selv om stavekontrollen kan hjelpe deg med å rette opp mange slurvefeil og andre skrivefeil, er det mye den ikke forstår.
Størst problemer skaper ord som er feilstavet, men som ville vært riktig stavet i en annen sammenheng.

Eksempel: Du skal skrive «Tilbud på puter», men skriver i stedet «Tilbud på putter». Stavekontrollen varsler ikke om denne feilen fordi «putter» er et norsk ord som ville vært riktig i en annen sammenheng, for eksempel i «Vi putter penger på parkometer».

En annen vanlig feil som stavekontrollen ikke kan hjelpe deg med, er feil deling av sammensatte ord.

Eksempel: Du skriver «fotball bane» i stedet for «fotballbane». Dette synes stavekontrollen er greit fordi både «fotball» og «bane» er gode norske ord som er riktig stavet. Programmet forstår ikke at du egentlig prøver å skrive «fotballbane».

Du kan derfor ikke stole blindt på stavekontrollen eller være sikker på at ordet er riktig skrevet bare fordi det ikke er markert som feil.

Du kan også oppleve at ord som er riktig stavet, blir markert som feil. Det skjer når du bruker et ord som ikke står i den ordlista stavekontrollen bruker. De vanligste eksemplene er navn og faguttrykk.

Da må du fortelle stavekontrollen at den skal ignorere ordet. Hvis det er snakk om et ord du skriver ofte, kan du legge det til i ordlista slik at det blir gjenkjent neste gang.

Oppgaver