Fagstoff

Å sette inn bilder i teksten

Publisert: 25.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Hånd på tastatur

Ofte har du behov for å sette inn bilder eller andre illustrasjoner i dokumentene dine, og det er flere måter å gjøre det på.

Illustrasjoner du kan sette inn i WordIllustrasjoner du kan sette inn i Word 

I Word og OpenOffice kan du helt enkelt dra et bilde fra en mappe eller fra skrivebordet og slippe det ned i dokumentet der du vil at bildet skal stå.

Siden Google Dokumenter er et nettbasert program, må du først laste opp bildet. Det gjør du ved å velge Bilde i Sett inn-menyen. Du kan bruke denne metoden også i Word og OpenOffice.

I tillegg til bilder kan du sette inn andre typer illustrasjoner og objekter, for eksempel tegninger (Clip Art), figurer, diagrammer og ligninger. Word og OpenOffice gir også mulighet for å sette inn lydfiler og video, men husk at det ikke er så lurt hvis dokumentet skal kunne skrives ut.

Plassere og redigere et bilde

Når bildet er satt inn på siden, må du bestemme hvor stort det skal være, og hvor i teksten det skal stå.

For å endre størrelsen på bildet klikker du på det en gang slik at skaleringspunktene vises rundt bildet. Skaleringspunktene er små firkanter eller sirkler som står i hvert hjørne og midt på hver side av bildet når du har klikket på det.

Skaleringspunkter som du kan dra i med musepekeren for å endre størrelsen på bildetSkaleringspunkter som du kan dra i med musepekeren for å endre størrelsen på bildet
Fotograf: NKI Forlaget
  

Plasser musemarkøren over skaleringspunktet i et av hjørnene, hold venstre museknapp nede og dra musemarkøren slik at bildet blir så stort du vil ha det.

For å plassere bildet på siden må du først bestemme om bildet skal stå på linje med teksten eller kunne plasseres fritt på siden.

Forskjellen er at et bilde som står på linje med teksten, blir stående alene på linja med tekst over og under. Når du redigerer teksten, flyttes bildet sammen med resten av teksten.

Alternativer for tekstbryting i WordAlternativer for tekstbryting i Word
Opphavsmann: Microsoft
 

Et bilde som kan plasseres fritt, kan settes hvor som helst på siden, og teksten vil flyte rundt bildet. Ulempen er at det ikke alltid blir stående på riktig plass hvis teksten redigeres.

For å flytte på et bilde i dokumentet er det bare å peke på det og holde venstre museknapp nede. Da kan du dra og slippe bildet der du vil at det skal stå.

Et bilde som følger teksten, kan bare plasseres der det allerede står tekst. Et bilde som kan plasseres fritt, kan settes hvor som helst på arket.

Oppgaver

Praktisk stoff for