Fagstoff

Tabeller

Publisert: 25.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Hånd på tastatur

Tabellene hører til de nyttigste og mest brukte funksjonene i tekstbehandlingsprogram.

Rutenett til å sette inn en tabell. I dette eksemplet blir det satt inn en tabell med fire kolonner og seks raderRutenett til å sette inn en tabell. I dette eksemplet blir det satt inn en tabell med fire kolonner og seks rader 

Tabeller gjør det enkelt å plassere tekst nøyaktig i rader og kolonner, og du kan lage skjemaer for utskrift eller utfylling på skjerm.

Plasser skrivemerket der du vil sette inn tabell, og klikk på valget for tabell på Sett inn-menyen i Word eller på tabellmenyen i OpenOffice og Google Dokumenter.

Du bestemmer antall rader og kolonner i tabellen ved å dra musemarkøren over rutenettet som vises i tabellfunksjonen, mens du holder venstre museknapp nede. Når rutenettet viser det antallet rader og kolonner du vil ha, slipper du museknappen. Tabellen blir da satt inn på linja der skrivemerket står.

Er du usikker på hvor mange rader og kolonner du trenger, kan du legge til eller fjerne begge deler seinere.

Kolonnene i tabellen som blir satt inn, er like store, men du kan endre størrelsen på dem selv. Det gjør du ved å plassere musemarkøren på den loddrette streken mellom kolonnene og gjøre dem bredere eller smalere ved å holde venstre museknapp nede mens du drar streken til høyre eller venstre.

Det finnes også en rekke muligheter for å tilpasse og formatere en tabell slik du vil ha den. Disse valgene får du tilgang til ved å klikke på venstre museknapp mens musemarkøren står over tabellen. I Word og OpenOffice vises også en egen hurtigverktøymeny for tabeller når skrivemerket er plassert inni en tabell.
I tillegg til vanlig formatering av teksten i tabellen kan du

 • sette inn nye rader eller kolonner
 • slette rader eller kolonner
 • dele eller slå sammen celler i tabellen
 • sette en bakgrunnsfarge på hele eller deler av tabellen
 • justere plasseringen av tekst i cellene
 • bestemme høyden på rader
 • bestemme marger inne i tabellen
 • skjule eller vise kantlinjene i tabellen

Oppgave

 1. Lag en tabell med navn, adresse og alder på minst ti personer du kjenner. Vet du ikke adressen til alle, kan du selv finne på noen adresser.
 2. Tilpass bredden på kolonnene slik at de passer til innholdet.
 3. Formater teksten i tabellen og prøv å skjule kantlinjene.