Fagstoff

Utskrift

Publisert: 25.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Hånd på tastatur

Selv om dokumentene enkelt kan sendes som vedlegg i e-post eller overføres via nett, er det ofte behov for å skrive dem ut på papir.

InkjetInkjet
Fotograf: Science Photo Library
  

Utskrift fra tekstbehandlingsprogram er enkelt fordi dokumentet allerede er ferdig formatert for vanlig stående A4-størrelse. Så lenge du ikke har behov for å gjøre noe spesielt med utskriften, kan du derfor bare klikke på knappen for utskrift eller Utskrift i filmenyen for å skrive ut dokumentet. Hvis du redigerer dokumentet i utskriftsvisning, skal utskriften bli lik den du ser på skjermen.

Ikonet for utskrift i Open OfficeIkonet for utskrift i Open Office   

Det er også mulig å spesifisere at du vil skrive ut andre papirformater: A5 (halvparten av et vanlig A4-ark), A3 (dobbelt så stort som et vanlig A4-ark) eller andre formater som for eksempel konvolutter.

Dialogboks for sideinnstillinger i Google DokumenterDialogboks for sideinnstillinger i Google Dokumenter
Opphavsmann: Google
 

Du velger da papirformat i menyen Sideoppsett i Word, Side i formatmenyen i OpenOffice eller Sideinnstillinger i filmenyen i Google Dokumenter.

Du kan også velge om du vil ha liggende utskrift i stedet for stående.

Merk at når du endrer papirformatet eller utskriftsretningen, blir hele dokumentet justert slik at sidene passer til det valgte sideformatet. Det kan føre til at tekst og bilder ikke lenger står der det opprinnelig var plassert. Dersom du vet at du skal skrive ut dokumentet i et annet format enn vanlig stående A4, bør du derfor velge papirformat og utskriftsretning før du skriver teksten.