Fagstoff

Sidetall

Publisert: 25.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Hånd på tastatur

Når et dokument har flere sider som skal skrives ut, bør det være sidetall slik at det er enkelt å holde styr på arkene.

Valget for sidetall i Word ligger under Sett inn-menyenValget for sidetall i Word ligger under Sett inn-menyen  

Sidetall bør settes inn i topp- eller bunnteksten slik at de blir stående på samme sted på alle sider og ikke flytter seg når dokumentet redigeres.

Men fordi alt som skrives inn i topp- og bunnteksten, blir gjentatt på alle sidene i dokumentet, kan du ikke bare skrive inn sidetallet som vanlig tekst. Da får alle sidene det samme sidetallet. Du må sette inn en egen kode for sidetall. Koden sørger for at alle sidene får riktig sidetall på utskriften, og du slipper selv å passe på at sidetallene er oppdatert etter at du har redigert, endret marger og slettet eller lagt til nye sider.

Framgangsmåten for å sette inn en kode for sidetall:

  • Åpne topp- eller bunntekst ved å dobbelklikke på topp- eller bunnmargen.
  • I Word vises utformingsmenyen for topp- og bunntekst automatisk.
  • Klikk på knappen for sidetall i båndet og velg plassering og type sidetall.

Sidetall bør ikke skrives inn som vanlig tekst, men settes som en kode slik at de blir oppdatert automatisk.

I Google Dokumenter og OpenOffice må du først plassere skrivemerket der du vil at sidetallet skal stå:

  • Åpne topp- eller bunntekst og plasser skrivemerket der du vil at sidetallet skal stå. (Bruk midtstilt justering for å plassere det mellom margene eller høyrejustering for å plassere det på høyre side av arket.)
  • Velg Sidetall fra Sett inn-menyen i Google Dokumenter eller Felter og Sidetall fra Sett inn-menyen i OpenOffice.

Koden viser straks sidetallet for den siden du står på. Er det flere sider i dokumentet, kan du kontrollere at alt blir riktig ved å bla deg gjennom sidene og se at hver side har fått korrekt sidetall.