Fagstoff

Topp- og bunntekst

Publisert: 25.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Hånd på tastatur

Informasjon som skal skrives ut på alle sidene i et dokument, plasseres i topp- eller bunnteksten.

Valg for topp- og bunntekst i Word finner du under menyen Sett innValg for topp- og bunntekst i Word finner du under menyen Sett inn    

Når et dokument skal skrives ut, er det ofte nyttig å ha med litt ekstra informasjon på utskriften, som for eksempel

  • firmanavn og/eller logo
  • sidetall hvis dokumentet har flere sider
  • datoen dokumentet er laget eller skrevet ut
  • dokumentnavnet (filnavnet), slik at det blir lettere å finne igjen dokumentet på datamaskinen

Denne informasjonen kan du plassere i det som kalles dokumentets topp- eller bunntekst.

Toppteksten er tekst og/eller bilder, som for eksempel en firmalogo, som plasseres i toppmargen over selve dokumentteksten.

Bunnteksten er tekst og/eller bilder som plasseres i bunnmargen under selve dokumentteksten.

Alt som blir satt inn i topp- eller bunnteksten på en side, gjentas på alle sidene i dokumentet.

For å lage en topp- eller bunntekst må du dobbelklikke på toppmargen eller bunnmargen. Deretter kan du skrive og redigere på samme måte som i resten av dokumentet.

TopptekstTopptekst
Forfatter: Arne Jansen