Fagstoff

Marger

Publisert: 25.01.2012, Oppdatert: 28.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Hånd på tastatur

Et dokument må ha marger for å unngå at teksten går helt ut til kanten av arket når det skrives ut.

Husk å beregne bred nok marg på dokumenter som skal settes i en perm.Husk å beregne bred nok marg på dokumenter som skal settes i en perm 

Når du endrer margene i et dokument, vil tekst med mykt linjeskift bli justert automatisk slik at den passer til de nye margene.

Et dokument har fire marger som kan justeres uavhengig av hverandre. De kalles venstre-, høyre-, topp- og bunnmarg.

Venstre- og høyremargene bestemmer hvor langt ut mot kanten av arket teksten skal kunne skrives, mens topp- og bunnmargene bestemmer hvor øverste og nederste linje skal stå på arket.

Når du åpner et nytt dokument, bruker programmet malen for et tomt dokument der margene alt er satt. Størrelsen på margene varierer litt mellom ulike program og programversjoner, men er vanligvis på 2 eller 2,5 centimeter.

I de fleste tilfeller kan du bruke de margene programmet foreslår, men noen ganger må du endre dem. Det skjer for eksempel hvis du skal skrive et brev eller dokument som følger Norsk Standard.

Et annet eksempel er dokumenter som skal settes inn i en perm eller plastmappe. Her må venstremargen ofte være litt bredere enn de andre margene.

Sette marger

I Word setter du margene ved å klikke på knappen Marger i sideoppsettmenyen. Du kan velge mellom en del ferdigdefinerte marger, eller du kan definere størrelsen på margene selv.

Endring av marger i Google DokumenterEndring av marger i Google Dokumenter
Opphavsmann: Google
 

I OpenOffice og Google Dokumenter endrer du margene direkte i linjalen med musemarkøren. Linjalen viser margen som grå og dokumentbredden som hvit. Pek på det punktet der de møtes, hold venstre museknapp nede og gjør margen større eller mindre ved å dra musemarkøren bortover linjalen. Du kan endre topp- og bunnmargene på samme måte.

Husk også at når du endrer margene i et eksisterende dokument, vil linjer med mykt linjeskift og sider med mykt sideskift automatisk bli justert til de nye margene. Linjer med hardt linjeskift og sider med hardt sideskift blir derimot ikke justert.

Når du endrer margene, gjelder det i utgangspunktet for alle sidene i dokumentet. Men program som Word og OpenOffice gir deg også mulighet til å lage dokumenter med forskjellige marger på ulike sider. For å få til det må dokumentet deles opp ved at du setter inn inndelingsskift.