Fagstoff

Mykt og hardt sideskift

Publisert: 25.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Hånd på tastatur

På samme måte som det blir satt inn mykt linjeskift når du skriver en tekst som er lengre enn en linje, blir det satt inn mykt sideskift når du skriver en tekst som er lengre enn en side.

La programmet lage myke sideskift når du skriver sammenhengende tekst. Bruk bare harde sideskift når du vil at neste avsnitt alltid skal starte på toppen av en ny side.

 

Knappen som viser skjulte tegn, linjeskift og sideskiftKnappen som viser skjulte tegn, linjeskift og sideskift
Opphavsmann: Arne Jansen
 

Myke og harde sideskift fungerer på samme måte som myke og harde linjeskift, og du må derfor være klar over hva som skjer når du redigerer teksten.

Med myke sideskift blir sidene tilpasset teksten når du redigerer den, slik at det blir like mye tekst på hver side. Med harde sideskift slutter en side alltid der du har satt inn sideskiftet.

Bruk myke sideskift når du skriver sammenhengende tekst, og sett inn harde sideskift når du vil at neste avsnitt alltid skal begynne på toppen av en ny side.

Du setter inn et hardt sideskift ved å holde Ctrl-tasten nede mens du trykker linjeskift.

Knappen som viser hvor det er satt inn skjulte tegn og harde linjeskift, viser også hvor det er satt inn harde sideskift.