Fagstoff

Taksidermist

Publisert: 19.01.2012, Oppdatert: 06.11.2012
Taksidermist

En taksidermist konserverer og stopper ut dyr for presentasjon i deres naturlige miljø. Rent teknisk må taksidermisten stanse nedbrytingsprosessen og gjøre objektet holdbart over lang tid. Men i tillegg må taksidermisten gjennom den estetiske dimensjonen av sitt arbeid få objektet så naturtro som mulig. Taksidermister jobber gjerne på naturhistoriske museer.

Taksidermisten arbeider med utstopping av dyr, utfører konservering og preparering av biologisk materiale av vitenskapelige samlinger og til utstillinger og lager trofeer og andre kommersielle produkter. Å ta vare på biologisk materiale for vitenskapelig dokumentasjon, forskning og undervisning har samfunnsmessig verdi og gir grunnlag for bærekraftig utvikling og forvaltning av biologisk mangfold, lokalt og internasjonalt.

Opplæringen skal bidra til å utvikle håndverksferdigheter, evne til kritisk refleksjon, etiske
holdninger til faget og forståelse av hvordan faget utøves lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Den skal videre gi erfaring med utvikling og produksjon av taksidermistprodukter og skal
rette oppmerksomhet mot helse, miljø og sikkerhet.

Opplæringen skal legge vekt på praktisk arbeid med materialer, redskaper og teknikker. Videre skal den bidra til å utvikle forståelse for ressursforvaltningen i markedsperspektiv og bidra til å utvikle evne til å se bærekraftige muligheter i faget. Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittelen er taksidermist.