Fagstoff

Keramiker

Publisert: 18.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Keramiker

Keramikeren utvikler, produserer og selger keramikk. Produktene kan være krus, kopper, fat, boller, vaser, krukker og andre bruks- og prydgjenstander. Arbeidet omfatter formgiving, dekorering, modellering, dreiing, støping, glasering og brenning av produktene. Og når produktet er ferdig, kommer markedsføring, utstilling og salg.

Keramikerfaget har lange tradisjoner. Lærefaget skal bidra til utvikling og produksjon av keramiske produkter etter markedets behov. Faget skal ivareta gamle teknikker og utvikle disse videre.

Keramikk
Leverandør: NRK

Opplæringen skal bidra til å utvikle håndverksferdigheter og kompetanse i keramikerfaget. Den skal også være med å utvikle forståelse for estetiske problemstillinger knyttet til ulike kulturer, tradisjoner og trender i lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Opplæringen skal videre bidra til å fremme forståelse for forhold mellom marked og produksjon.

Nora Gulbrandsen og keramikk
Leverandør: NRK

I opplæringen skal det legges vekt på skapende arbeid med relevante materialer, redskaper og teknikker. Den skal legge grunnlag for profesjonell yrkesutøvelse, entreprenørskap og nyskaping i keramikerfaget. I tillegg skal den øke forståelse for ressursforvaltning og helse, miljø og sikkerhet. Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittelen er keramiker.