Fagstoff

Håndbokbinder

Publisert: 19.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Bokbinderfaget i historie.png

En håndbokbinder binder inn bøker for hånd og reparerer og restaurerer eldre bøker. Spesielle
bøker som blir trykt på fint og dyrt papir i svært små opplag, blir fortsatt bundet inn for hånd. Håndbokbinderen arbeider i bokbinderier, biblioteker og arkiver. Andre produkter håndbokbinderen lager, er esker, permer, kassetter og protokoller.

Boka har siden midten av 1400-tallet vært en sentral kultur- og informasjonsbærer i
samfunnsutviklingen. Håndbokbinderfaget skal bidra til å dekke behov for håndverksfaglig
kompetanse i framstilling og dekorering av ulike bok- og papirobjekter. Håndbokbinderfaget
skal bidra til å ivareta kulturarven gjennom restaurering av antikvariske bøker og
reparasjoner for biblioteker, museer og arkiver.

Opplæringen skal bidra til å utvikle kunnskaper og ferdigheter knyttet til estetikk, materialer
og produksjon. Videre skal den bidra til å utvikle kompetanse innen praktisk arbeid med
funksjonell design, typografi og dekor. Den skal også bidra til å utvikle kunnskap om
bearbeiding av materiell med ulike tradisjonelle og nyere trykkmetoder og trykkteknikker.

Vektlegging av kreative prosesser gjennom skissearbeid og utforskning av teknikker og
metoder i en markedsramme er også en viktig del av opplæringen. Det skal videre legges
vekt på tradisjonelle og digitale verktøy i produktutvikling og produksjon. Fullført og bestått
opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittelen er håndbokbinder.

BOKBINDER
Leverandør: NRK