Fagstoff

Glasshåndverker

Publisert: 18.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Glassblåser

Glasshåndverkeren blåser bruks- og pyntegjenstander i glass og krystall. Glass er sand og andre råstoffer som er smeltet til en elastisk masse som glasshåndverkeren former til ulike produkter. Faget deles gjerne i en kald og en varm side. På kald side arbeider  glasshåndverkeren med kaldsprengning av glass som så bearbeides videre med forskjellige teknikker.

Glasshåndverkerfaget er forankret i tusenårige håndverkstradisjoner og er med å bevare kulturarven ved å produsere tidstypiske bruks-, pryd- og kunstglass. Glasshåndverkerfaget skal medvirke til at kunnskap om og praksis i gamle teknikker videreføres.

Glasshåndverker 

Lærefaget skal bidra til utvikling av forståelse for form, estetikk og farge knyttet til glassprodukter. Det skal gi kunnskaper om tidligere produksjonsmetoder, materialer, verktøy og teknikker i glasshåndverkerfaget som gjelder varm og kald bearbeiding, samt stimulere til ny utvikling. Opplæringen skal bidra til at arbeidet utføres i samsvar med de kvalitetskrav som stilles. Den skal videre legge vekt på helse-, miljø- og sikkerhetstiltak.

Å blåse et glass 

Opplæringen skal i stor grad bestå av grunnleggende praktisk arbeid med materialer, verktøy og teknikker som skal være en basis for videre faglig utvikling og forståelse for glasshåndverkerfaget. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittelen er glasshåndverker.