Fagstoff

Gjørtler

Publisert: 18.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Hva er en Gjørtler BILDE.png

En gjørtler støper ulike produkter i metall. Han bruker først og fremst messing og bronse, men også kobber, tinn, nysølv, jern og aluminium. Produktene er bruks- og prydgjenstander som lysestaker, lysekroner, beslag, håndtak, spenner, smykker, mortere og annet. Støpingen kan skje både i sandformer og i faste former, for eksempel av kleberstein.

Gjørtlerfaget representerer gammel håndverkstradisjon og tek vare på kulturarven ved å
videreføre tradisjonelle støpe- og bearbeidingsteknikker. I gjørtlerfaget tilvirkes gjenstander
i messing og bronse, og faget skal bidra til å dekke samfunnets behov for restaurering av
gamle gjørtlerarbeider. Dette omfatter ulike bruks- og kunstgjenstander i privat og offentlig
eie. Gjørtlerfaget skal i tillegg bidra til nyskaping av interiør-, møbel- og bygningsdetaljer,
plaketter og dekor.

I videoen nedenfor forteller gjørtler Kåre Ramberg om framgangsmåten for å lage en
lysestake. I hans familie har de vært gjørtlere i flere generasjoner.

Gjørtler
Leverandør: NRK

Opplæringen skal hjelpe studenten til å utvikle håndverksferdigheter på fagområdet samt
utvikle formsans og evne til å se sammenheng mellom form, funksjon og konstruksjon.
Den skal bidra til bevissthet om fagtradisjoner og kulturminnevern og til å utvikle
evnen til å se lærefaget i kunsthistorisk perspektiv samt evnen til selvstendighet og
samarbeid med tilstøtende fagmiljøer. Opplæringen skal gi erfaring med ulike støpe- og
bearbeidingsteknikker og rette oppmerksomheten mot forhold som gjelder helse, miljø og
sikkerhet.

Opplæringen skal videre legge vekt på praktisk arbeid med materialer, verktøy og teknikker
som grunnlag for videre faglig utvikling i gjørtlerfaget. Fullført og bestått opplæring fører
fram til svennebrev. Yrkestittelen er gjørtler.

Hva er en Gjørtler
Leverandør: NRK