Fagstoff

Markedsføringsledelse

Publisert: 17.09.2012, Oppdatert: 28.06.2017
Ansikt med Post-it-lapper

Hensikten med å inhente informasjon må alltid være å bruke den som grunnlag for gode beslutninger. Dersom informasjon bare blir registrert og deretter glemt, er den til liten nytte – det blir som å skrive en mengde huskelapper som bare blir liggende. Dessverre er mange bedrifter for lite flinke til å systematisere og utnytte informasjonen de får.

Bilde av en kjøttkvern.Skal vi få førsteklasses karbonadedeig, må råstoffene og bearbeidingsprosessen holde høy kvalitet! Det samme kan vi si om analyse- og beslutningsprosesser: Skal vi klare å ta riktige beslutninger, må både dataene vi bruker, og måten vi bearbeider dem på, være så gode som mulig. 

Bilde av en kampanje for Brun og blid Solsenter.Vinduer og fasader kan brukes bevisst for å formidle et salgsbudskap!

Analyse

Bedrifter har mange informasjonskilder som de kan og bør bruke i planleggingsarbeidet sitt: ansatte og ledelse, interne rapporter, leverandører og distributører, konkurrenter, myndigheter, markedsundersøkelser og massemedier. Men først etter at all informasjonen er systematisert og analysert grundig slik at den blir forståelig, er tiden inne for å fatte beslutninger. 

Beslutninger og gjennomføring

Markedsføringsledelse handler om å skape et godt MIS, bruke informasjonen derfra som grunnlag for overordnede markedsføringsavgjørelser og deretter lage planer på strategisk og på taktisk nivå som er i samsvar med disse avgjørelsene. Strategiske planer har en tidshorisont på fem til ti år, mens en taktisk plan, som markedsplanen, vanligvis har en horisont på ett til to år frem i tid. Markedsplanen blir igjen støttet av en aktivitetsplan som beskriver hva som skal skje i praksis, helt ned til hver enkelt aktivitet.

Eksempler

Et eksempel på en slik konkret aktivitet kan være en kampanje for solkjeden Brun og Blid. Bedriften vil kommunisere budskapet at bruk av solarium i mørketiden gir økt velvære, og tilbyr gratis sol visse dager i året. En slik kampanje krever trykt materiell, reklamer på nett, i eteren og så videre. Den strekker seg over en bestemt tid og har et bestemt budsjett. Når denne planen gjennomføres, registrerer bedriften hvorvidt den virker som den skal. Gjør den ikke det, må man justere underveis eller i neste planleggingsrunde.

Nedenfor ser du eksempel på en kampanje utarbeidet av Handelshøyskolen BI. Den skal kommunisere at BI kan gi deg den faglige tyngden du trenger. Slike kampanjer er altså en del av aktivitetsplanen som støtter markedsplanen i en virksomhet.