Fagstoff

Den interne delen av MIS

Publisert: 17.09.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Medarbeidere og markedsføring

Den interne delen av MIS tar for seg all informasjon om forhold i bedriften som er relevant for dem som skal planlegge markedsføringen. I likhet med ekstern informasjon kan også den interne informasjonen være atomisert og usammenhengende: det finnes biter av informasjon både her og der, og bitene gir ikke fullgod mening før de er satt sammen og tolket.

Bilde av en prisliste hos Bank2.De ansatte i en bedrift sitter på mye verdifull kunnskap som MIS-et bør fange opp.

 

Bilde av en medarbeider med headset.Markedsundersøkelser gjennomføres ofte per telefon.

 

Bilde av svinn: Mat som kastes i søpla.Grundig planlegging gjør det lettere å unngå for mye svinn.

 

Bilde av Kodak Kodachrome.Visste du at Kodak er et rent fantasinavn? Grunnleggeren av konsernet, George Eastman, fant på navnet fordi det var lett å uttale på alle språk. (Hvorfor tror du dette var viktig for han?)

 

Bilde av en gutt med forstørrelsesglass.Det gjelder å være grundig og skaffe seg viktig informasjon om alt som kan ha betydning for planleggingen vår!

Fire deler

Den interne delen av MIS omfatter fire områder (også kalt plattformer):

  • ansatte og ledelse (hva personene i bedriften vet og kan)
  • interne rapporter og lister
  • markedsovervåkning
  • markedsundersøkelser

Ansatte og ledelse

Alle ansatte i bedriften har kunnskap som er relevant for dem som lager planer og tar avgjørelser i bedriften. Denne kunnskapen bør derfor settes i system slik at den kan komme til nytte i planleggingsarbeidet. For eksempel trenger planleggerne å vite hvor kompetansen på forskjellige områder er plassert i bedriften, hva som er produksjonskapasiteten, og så videre.

Interne rapporter

Data om innkjøp, bestillinger, utgifter, lagerbeholdning, svinn og så videre gir oss viktig informasjon som bør systematiseres slik at bedriften kan dra nytte av den. For eksempel kan en rask titt på lagerlister være nok til å se om man må bestille mer eller mindre av en spesiell vare som trengs i produksjonen. Tilsvarende vil det være nyttig for en restaurantbedrift å samle informasjon om svinn av råvarer for å se hvor man kan effektivisere og redusere utgifter. Noe annet som kan legges inn i et MIS, er ris og ros fra kunder. Dersom denne informasjonen bare blir liggende hos ulike enkeltpersoner, er den til liten nytte, men hvis den systematiseres, vil man lett se hva kundene mener bedriften er god eller dårlig på.

Markedsovervåkning

Å overvåke et marked betyr å følge med i media og systematisere denne informasjonen slik at vi kan danne oss et bilde av markedet. Vi kan for eksempel oppdage at markedet er i ferd med å bli mindre eller større, at prisene øker eller blir lavere, at målgruppen forandrer seg, eller at teknologien bedriften bruker, snart vil være avleggs.

For eksempel er ekstremværet som vi har opplevd de siste årene, med på å skape et langt større marked for å rydde nedblåste trær, sette opp tele- og strømkabler og reparere veier enn for bare ti år siden. Informasjon om denne utviklingen får vi blant annet via nyheter, fra fagmiljøer og på klimakonferanser.

Tenk også hvor viktig det er for bedrifter å følge med på den teknologiske utviklingen slik at de henger med i produktutviklingen og klarer å lage interessante produkter! Rundt år 2000 forsvant markedet for filmruller nærmest over natten – de nye digitale kameraene tok så å si hele markedet. Kodak, ett av de største firmaene i dette markedet, feilvurderte tempoet i utviklingen og ble hengende etter konkurrentene sine, som langt tidligere hadde satset på å utvikle ny teknologi. Dette kunne Kodak kanskje unngått dersom de hadde hatt et bedre MIS med hensyn til markedsovervåking.

Markedsundersøkelser

Når en bedrift ikke vet nok om sine kunders preferanser og holdninger, kan den velge å spørre kundene direkte. Slike markedsundersøkelser kan gjøres på mange måter og er vanligvis et ganske omfattende og kostbart tiltak. Likevel er det nok enda mer kostbart å la være å bruke dette verktøyet, for da risikerer man å planlegge markedsføringen sin på sviktende grunnlag.