Fagstoff

Den eksterne delen av MIS

Publisert: 17.09.2012, Oppdatert: 28.06.2017
Asteroide og forretningsfolk

Den eksterne delen av et markedsinformasjonssystem (MIS) behandler all informasjon som eksisterer utenfor organisasjonen. Denne typen informasjon kan ofte virke usammenhengende og tilfeldig, og den må systematiseres dersom den skal få verdi for en virksomhet. Samtidig er det helt nødvendig for en bedrift å ha god oversikt over sine eksterne arbeidsbetingelser, ellers risikerer den noen ubehagelige overraskelser!

Bilde av en DHL-varebil.De fleste bedrifter er helt avhengige av pålitelige og stabile leverandører og distributører. Derfor er det nødvendig å velge disse samarbeidspartnerne med omhu.

Bilde av en kunde som handler klær.Denne kunden er ikke opptatt av pris, men av kvalitet når hun handler klær. Hvordan kan en bedrift gå frem for å få tak i denne viktige informasjonen om kunden?

Bildekollasj som viser noen konkurrenter til SATS.Sportssenterkjedene følger godt med på hverandres utvikling. Så snart én av dem kommer med en ny type trening, vil også de andre raskt tilby det samme konseptet.

Bilde av et ødelagt tre.Regner vi ekstremvær til de interne eller eksterne arbeidsbetingelsene et forsikringsselskap må forholde seg til?

Fire områder

Den eksterne delen av et markedsinformasjonssystem søker og bearbeider informasjon fra fire ulike områder:

  • informasjon om leverandører og distributører
  • informasjon om kunder og målgrupper, inkludert deres preferanser
  • informasjon om konkurrenter og markedsføringsstrategiene deres
  • informasjon om det offentlige (stat og kommune) og samfunnet vi lever i

Leverandører og distributører

Dersom vi skal velge leverandører og distributører for bedriften vår, kan det være interessant og relevant å skaffe seg informasjon om følgende:

  • Hvilket prisnivå har leverandøren eller distributøren lagt seg på?
  • Er bedriften økonomisk solid?
  • Hvilke geografiske områder dekker bedriften?
  • Hvor høyt skårer bedriften på faglig kompetanse?
  • Arbeider bedriften også for konkurrentene våre?

Kunder

Vi ønsker all mulig informasjon om kundene våre slik at vi kan lage de produktene de ønsker seg, og komme frem til en treffsikker markedsføringsstrategi. Informasjon om kunder kan for eksempel være demografiske data, som alder, inntekt og utdannelse. Psykografiske data, som preferanser, handlemønster og så videre, er også veldig viktig å kjenne til dersom vi skal markedsføre effektivt. Informasjon om kundene får vi både gjennom primærdata (egne markedsundersøkelser) og sekundærdata (statistikker og tidligere undersøkelser).

Konkurrenter

Som markedsførere er vi helt nødt til å vite hva konkurrentene våre gjør: hvor sterke de er, hva slags produkter de utvikler, hva slags markedsføring de planlegger, og så videre. Vi kan søke informasjon om konkurrentene våre i forskjellige offentlige registre, for eksempel Brønnøysundregisteret. Vi kan også skaffe oss informasjon om en konkurrent ved å spørre kunder, leverandører og andre medkonkurrenter. Og, ikke minst, vi må selv se hva konkurrentene våre gjør når de opererer offentlig.

Det offentlige og samfunnet

Det er mange forhold i samfunnet vårt som kan påvirke en bedrift: Alt fra ekstremvær og økonomiske opp- og nedgangstider til nye skatter og avgifter eller nye politiske forhold kan kreve at virksomheten endrer strategi. Bedrifter og organisasjoner må derfor holde seg oppdatert om det som skjer i samfunnet rundt dem, og sørge for å være forberedt når endringene kommer.