Oppgave: Drøfte

Bør lov om eierskap i medier endres?

Publisert: 11.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Mediestrategi sidespalte  

Tid

1 time

 

Vanskegrad

middels

 

Ressurser

Lov om eierskap i mediene 

 

Egenvurdering

– Har du satt deg grundig inn i synspunktene til partiene Høyre og SV?

– Er din egen argumentasjon klar og saklig?

 

 

Debatt om medieeierskap i Dagsnytt 18 (NRK).

Oppgave: Diskuter medieeierskapsloven

Se debatten om endringer i lov om medieeierskap i Dagsnytt 18 11. januar 2011.

  1. Hvilket standpunkt har partiet Høyre i denne saken?
  2. Hvordan argumenterer Thommesen for sine synspunkter?
  3. Hvilket standpunkt har partiet SV i denne saken?
  4. Hvordan argumenterer Barstad for sine synspunkter?
  5. Hvem er du mest enig med? Begrunn hvorfor.

Diskuter deretter saken i klassen.

Etter debatten kan dere lage en liste over argumenter som taler for, og argumenter som taler mot å endre loven. En slik liste er fin å ha med seg på eksamen i Medie- og informasjonskunnskap!

Relatert innhold

Teoretisk stoff