Oppgave

Drøft terorrisme

Publisert: 16.06.2010, Oppdatert: 26.03.2013
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Denne oppgaven er relatert til teksten "Rettferdige opprør eller terror?", men dette er en drøftingsoppgave som krever mer av deg. Kanskje må du også finne hjelp andre steder for å løse oppgaven.

Diskuter påstanden "å møte terrorhandlinger med liknende handlinger fører bare til mer terror".
Relatert innhold