Fagstoff

Balanse

Publisert: 18.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Huskeliste

 

Balanse = viser bedriftens økonomiske situasjon

 

Kapitalanskaffelse = viser hvor pengene kommer fra, finansiering

 

Kapitalanvendelse = viser hva pengene er brukt til 

 

Eiendeler = anleggsmidler + omløpsmidler

 

Anleggsmidler = eiendeler som kjøpes inn til varig eie og bruk, for eksempel maskiner, bygninger, inventar, datautstyr. 

 

Omløpsmidler = eiendeler som ikke er bestemt til varig eie eller bruk, for eksempel kontanter, bankinnskudd og varelager. 

 

Kundefordringer = det som kunden skylder deg

 

Kreditt = betalingsutsetting, lån

Fallskjermhopper. Foto.  Her skal vi lære å sette opp balansen og få vite litt om anleggsmidler og omløpsmidler. Vi skal også se på hvor stor egenkapitalen er.

Hva er en balanse?

Morten og Minoo har kommet fram til at de trenger følgende til oppstart av bedriften:

Inventar 50 000 kr

Datautstyr 90 000 kr

Kontantreserve 25 000 kr

Disse eiendelene skal de finansiere ved hjelp av oppsamlet egenkapital på 100 000 kr, lån i banken på 50 000 kr og en kassekreditt som utgjør 15 000 kr.

Morten og Minoo har dermed skaffet seg oversikt over eiendeler og finansiering, og de kan lage denne oppstillingen:

 

Skålvekt. Foto.Balanse 

Balanse
Eiendeler Egenkapital
og gjeld

Inventar

50 000 Egenkapital 100 000

Datautstyr

90 000

Lån 50 000

Kontanter

25 000

Kassakreditt 15 000

Sum

165 000

Sum 165 000


Nå er det ikke brukt penger av kassakreditten ennå, men de har fått et bilde av situasjonen. De har laget en balanse for bedriften sin.

Det heter balanse fordi summen av eiendeler og summen av egenkapital og gjeld balanserer – de er like store. Vi kan si at høyre side viser hvor pengene kommer fra, mens venstre side viser hva pengene er brukt til. Høyre side viser med andre ord kapitalanskaffelsen, og venstre side viser kapitalanvendelsen. Det er «samme pengene» som står på de to sidene i balansen.

Balanse
Eiendeler Egenkapital
og gjeld

Anvendelse

Anskaffelse


Balansen viser til enhver tid bedriftens økonomiske situasjon eller stilling.

Relatert innhold

Aktuelt stoff for