Fagstoff

Et lite stykke Norge

Publisert: 11.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Mediestrategi sidespalte  

Huskelappen

Lov om eierskap i medier regulerer hvor stor del av mediemarkedet ett mediekonsern kan eie.

 

Trenden er at eierne blir færre og større.

 

Politikerne er uenige i om loven skal endres eller ikke.

 

Ressurser

Eierskapsloven:

Lov om eierskap i mediene 

 

Medieeierskap videobildeSe debatt i Dagsnytt 18 om medieeierskapsloven.

 

A-pressen kjøper Edda

A-pressen grafikkKlikk for å åpne nyhetsgrafikk om A-pressens oppkjøp. 

Større versjon i pdf-format:

A-pressens oppkjøpOpphavsmann: nyhetsgrafikk.no 

Videoklipp om A-pressenSe nyhetsinnslag om A-pressens oppkjøp.

 

 

 

Gjermund Eriksen i A-pressen om salget av TV 2 til danske Egmont. ScanpixNTB.
Opphavsmann: Tore Meek
  

Lov om eierskap i medier

Lov om eierskap i medier regulerer eierskap i det norske mediemarkedet, både når det gjelder aviser, radio og fjernsyn. Det er Medietilsynet som passer på at loven blir holdt. Formålet er ”å fremme ytringsfriheten, de reelle ytringsmuligheter og et allsidig medietilbud”. Loven skal sikre at mediemakt spres på mange hender, slik at ulike meninger og grupperinger i befolkningen kommer til orde.

Det er store endringer på gang i det norske mediemarkedet, og politikerne er uenige om hvordan markedet skal reguleres. Partiet Høyre ønsker å endre lov om eierskap i mediene på en slik måte at norske mediekonserner kan vokse seg større og ta opp konkurransen med utenlandske oppkjøpere.

A-pressen kjøper Edda

Ifølge loven kan ikke et stort avishus, som Schibsted, Edda Media eller A-pressen, eie mer enn 1/3 av det samlede avisopplaget i Norge. I tillegg har loven bestemmelser om begrensninger i regionalt eierskap.

A-pressen er et norsk mediehus som er eid av LO og Telenor. Historisk sett var A-pressen eier av en rekke aviser som var talerør for arbeiderbevegelsen. I dag er A-pressen landets nest største mediekonsern med ca. 3000 ansatte. Konkurransetilsynet sier at det kan være ulovlig for A-pressen å kjøpe alle avisene til Edda Media uten å selge unna andre. Med samme eiere blir avisene likere, og da vil det ikke nødvendigvis være behov for to aviser i samme region. Medietilsynet frykter derfor at oppkjøpet vil gjøre mediemangfoldet mindre.

Danske Egmont kjøper TV 2

9. januar 2012 kjøpte det danske mediehuset Egmont A-pressens aksjeandel på 50 % i TV 2. Egmont eide fra før 50 % av selskapet og blir nå eneeier. Det bekymrer næringsminister Trond Giske, som ønsker at sentrale norske mediebedrifter skal være på norske hender.

– Det er fare for at TV 2 blir en ren kommersiell kanal der nyhetssendingene forsvinner og det kun blir de billigste utenlandske seriene som blir kjøpt inn, sier Giske til NRK.

Det danske mediekonsernet Egmont er et av Skandinavias største mediehus og samler mange ulike mediebedriften under samme paraply. Egmont eier fra før deler av Cappelen Damm forlag og forlaget Hjemmet Mortensen som utgir en rekke ukeblader og tegneserier, for eksempel Se og Hør og Donald Duck. Egmont er også medeier i Nordisk film.

Det spekuleres nå i om Egmont vil slå seg sammen med det svenske mediekonsernet Bonnier. I samarbeid med norske Telenor vil de kunne bli en dominerende leverandør og distributør av betalingsfjernsyn i det nordiske markedet.

Oppgaver

Teoretisk stoff for