Fagstoff

Dokumentformatering – en introduksjon

Publisert: 25.01.2012
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Hånd på tastatur

Med dokumentformatering kan du redigere utseendet på hele dokumentet i tekstbehandleren.

Dokumentformatering er det siste av de tre formateringsnivåene (i tillegg til skriftformatering og avsnittsformatering). Det omfatter utseendet på sidene og hele dokumentet. Dokumentformatering inkluderer funksjoner som