Fagstoff

Dokumentvisning

Publisert: 25.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Hånd på tastatur

Det er mulig å se dokumentet på flere måter. Tekstbehandlingsprogrammet er derfor utstyrt med visningsalternativer og mulighet til å zoome.

Visningsalternativer og zoomelinja i OpenOfficeVisningsalternativer og zoomelinja i OpenOffice  

Visningsalternativer og zoomelinja i WordVisningsalternativer og zoomelinja i Word  

Visningsalternativene finnes i Vis eller visningsmenyen. I tillegg har både Word og OpenOffice en zoomelinje nederst til høyre i vinduet. Den er merket med et minustegn på venstre side og et plusstegn på høyre. Ved å klikke på disse tegnene kan du forminske eller forstørre visningen av arket, slik at du ser mindre eller mer av dokumentet på skjermen.

Visningsalternativene varierer litt i ulike program.

  • Full skjerm skjuler alle menyer og maksimaliserer vinduet slik at bare selve dokumentet vises på hele skjermen.
  • Utskriftsoppsett viser dokumentet slik det vil se ut ved utskrift, inkludert marger, topp- og bunntekst, bilder og sideskift. Dette er standardvisningen i alle programmene, men i Google Dokumenter kalles utskriftsoppsettet Paginert visning.
  • Kladd er det motsatte av utskriftsoppsett og viser teksten sammenhengende uten marger, topp- og bunntekst, bilder eller sideskift. Denne visningen er nyttig når du skal redigere et stort dokument og bla mye fram og tilbake. I OpenOffice velger du kladdevisning ved å slå av utskriftsvisningen. I Google Dokumenter kalles den Kompakt visning.
  • Weboppsett eller vevoppsett viser dokumentet slik det vil se ut når det lagres som webside.

Disposisjonsvisning er et visningsalternativ som bare finnes i Word. Det ligner på kladd, men i tillegg kan deler av teksten skjules. Det kan være nyttig når man skal redigere store dokumenter.