Fagstoff

Lister

Publisert: 25.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Hånd på tastatur

Når du skal lage et dokument i tekstbehandleren, har du ofte behov for å lage pene og oversiktlige lister.

En mye brukt funksjon i tekstbehandling er å lage lister. Vi har to hovedtyper av lister:

  • punktlister
  • nummererte lister

Du lager en liste ved å velge listetype fra en av listeknappene på hurtigmenyen. Du kan starte en liste før du skriver inn teksten, eller merke en eksisterende tekst og klikke på en av listeknappene for å lage en liste av teksten.

Når du lager en liste, vil hvert avsnitt (hardt linjeskift) bli et nytt punkt på lista.

Program som Word og OpenOffice prøver automatisk å lage en liste hvis du starter linja med et tall eller et symbol som programmet tolker som et listepunkt. La oss si at du starter linja med å skrive 1, 1), a) eller lignende. Programmet lager da en liste når du trykker linjeskift.

Dette er praktisk hvis du har tenkt å lage en liste. I motsatt fall må du bruke listeknappen på hurtigmenyen til å slå av listefunksjonen igjen.

Symboler for punktlister i WordSymboler for punktlister i Word

For punktlister kan du velge ulike symboler for punktene. I Google Dokumenter og OpenOffice velger du listetyper eller punkter og nummerering i Format-menyen. I Word kan du klikke på den lille pila ved siden av listeknappen.

For nummererte lister kan du velge nummereringstype på samme måte. Du kan for eksempel velge om du vil at lista skal nummereres med tall eller bokstaver. Du kan også bestemme hvilken verdi lista skal starte med. Det er nyttig når du skal fortsette på en liste som ikke er sammenhengende.

Lister med flere nivåer

Det er også mulig å lage lister med flere nivåer. Det kan skje på flere måter, men det enkleste er å lage en vanlig liste og så bruke innrykksknappen eller tabulatortasten til å rykke inn punktene som skal være på et lavere nivå. Tilsvarende bruker du knappen for å redusere innrykk for å flytte et punkt til et høyere nivå.

Eksempel på en nummerert liste med flere nivåer:

Nummerert listeNummerert liste
Forfatter: Arne Jansen